Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Civil Tanácsadó Testület anyagai

  

Feljegyzés Civil Tanácsadó Testület megalakulásáról

 

Helyszín: Civil közösségek Háza

Időpont: 2014. 07. 29.

Jelen vannak: a Jelenléti ív szerint

Dr. Diósiné Taracsák Judit, kuratóriumi elnök köszönti a megjelenteket.

Előadja a megbeszélés célját a meghívó szerint

 

            A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány közhasznú tevékenységei közé tartozik, hogy a civil szervezetek számára szakmai segítséget nyújtson. A szolgáltatás megvalósulásához szakemberekre van szükség, akik civil és szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

            Az Alapítvány részt vesz a Pár-Beszéd projektben, amelynek kiemelt feladata  a salgótarjáni civil szervezetek, a vállalkozók és a város önkormányzata partnerségének erősítése. (Önkormányzat által megnyert pályázat). Három munkacsoportban folyik a munka április óta: civil szervezetek – ifjúság – fogyatékkal élők. Ezek a csoportok egymással közös érintkezési pontjaik mentén együtt dolgoznak a jegyzői iroda vezetőjének, Tóthné dr. Kerekes Andrea, irodavezető  koordinálásával. A projekt zárására szeptember végén kerül sor. Minden civil szervezet meghívást kapott erre. Akik megjelentek a szakmai megbeszéléseken, feladatokat vállaltak.

 

            Készült egy Cselekvési Terv, amelyben felvázolásra került a civil szakmaiság és érdekvédelem erősítése a salgótarjáni civil közéletben új elemek bevitelével. Valójában ez a cél nem új keletű, hiszen 2008-tól a SCK megalakulásától erre törekszünk. Az, akkor egy lehetőség volt, éltünk is vele. Most egy újabb lehetőség van és bővült a kör. (a Pár-Beszéd projekt , hely van Civil Közösségek Házában, munkaerő és infrastruktúra van a SCKA-nál, valamint a CIC, mint szakmai irányítóként működik.) A civil szervezetek és SMJV Önkormányzatának kapcsolatrendszerében újabb minőségi változás érhető el, ha  partnerként bekapcsolódunk a munkába.

 

             Az Alapítvány két feladatot kapott a projektben: a Civil Tanácsadó Testület létrehozása, valamint a Civil Érdekegyeztető Fórum életre hívásának segítése. A jelen első megbeszélésünk tárgya a CTT létrehozása. 

            A 2014. június 16-i összejövetelen került sor arra az egyeztetésre, amelynek célja volt a civil szervezetek munkáját segítő Civil Tanácsadó Testület létrehozásának megbeszélése. (Azóta az Alapítvány és a CIC többször egyeztetett a SCK-lal ezekben a kérdésekben.) Erre kaptak a jelen levők meghívást. A SCKA kuratóriuma és a CIC, jelen ismereteik alapján a civil szervezetekben és a civil közéletben hatékony munkát végző embereket kérte meg, hogy jöjjenek el a mai megbeszélésre.

 

            Olyan munkacsoportra van szükség, ahol a tagok rendelkeznek jártassággal, elkötelezettséggel a civileket érintő kérdésekben, érdekeik érvényesítésében, valamint rálátásuk van jogi, pénzügyi, közigazgatási, munkaügyi, PR, szervezet-fejlesztési és egyéb területekre, illetve ezek valamelyikére. Ezt a szakmai tudást a civil szervezetek számára hasznosítani szeretnék. Munkájukat a majdan megalakulandó Civil Érdekegyeztető Fórum, valamint civil ügyekben a város is igénybe veheti.

 

A Testületben való munkálkodáshoz az alábbi információkat szeretném közzé tenni:

 • A feladatokat önkéntes munkában, végzi a testületi tag.
 • Igény szerint a civil szervezetek rendelkezésére áll.
 •  A tanácsadó elérhetőséget biztosít adott helyen és időben a segítséget kérő számára.
 •  Aktív szerepet vállal a civil közéletben, felkérés alapján  az Önkormányzat által készítendő, civileket érintő szakmai anyagok előkészítésében, megvitatásában részt vesz

 

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány helyet, infrastruktúrát, adminisztratív munkaerőt tud felajánlani a tevékenységhez. Koordináló szerepet vállal a civil szervezetek, valamint a Civil Tanácsadó Testület tagjai között.

A létrehozandó Testület nem egy újabb szervezet, nem alkalmi összejövetel, hanem egyénileg vagy teemekben szakmai segítséget nyújtó munkatárs a civil szervezetek számára. Ugyanakkor fontosnak tartom:

 • hogy Működésének munkarendjét kialakítsa,
 • valamint kinyilatkoztassa a résztvevő egy Önkéntes szerződésben, amit az Alapítvánnyal köt, hogy részt kíván venni ebben a munkában,
 • a feladatok ismeretében a további csatlakozás lehetséges, illetve a Testületből történő kiválás is indoklással.

Mi kell ahhoz, hogy ez a testület életképes legyen?

 • tenni akarási szándék,
 • szakmai felkészültség,
 • elegendő idő,
 • közéleti szemléletmód,
 • felelősség vállalása
 • kitartás

 Bízom abban, hogy a mai napon elindult kezdeményezésünk a civil ügyet és a civil közéletet erősíti. Véleményem szerint a partnerség és az eredményes együttműködés a jövő útja.

Várom meglátásaikat, javaslataikat ezzel a munkával kapcsolatban.

 

Dr. Diósiné Taracsák Judit

 

 

 

 

 

 

 

 

Civil Tanácsadó Testület a civil szervezetek segítésére

 

            A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kezdeményezésére 2014. július 29-én megtartott megbeszélésen - előzetes egyeztetéseket és tárgyalásokat követően - megalakult a Civil Tanácsadó Testület.

            A Testület szeptember elejétől munkacsoportként fog tevékenykedni, azzal a céllal, hogy a civil szervezetek számára szakmai segítséget nyújtson.

            A Testület 29 fővel alakult meg. Tagjai között találunk olyan szakembereket, akik szociális, pénzügy-könyvelés, pályázatírás, kulturális élet, oktatás-képzés, sport, vízgazdálkodás, városüzemeltetés, városrendezés, építészet, média-nyilvánosság, munkaügy, szervezetfejlesztés, fogyatékkal élők, ifjúság-gyermekvédelem, baleset-megelőzés területen tudnak hathatós segítséget nyújtani, tanácsot adni a civileknek.

            A Testület nyitott újabb tagok jelentkezésére is, akik önkéntes alapon részt vállalnának a civil közéletben, rendelkeznek jártassággal, elkötelezettséggel a civileket érintő kérdésekben. A Testület - felkérés alapján - az Önkormányzat által készítendő, civilekkel kapcsolatos szakmai anyagok előkészítésében, megvitatásában is részt vesz.

            Az Önkormányzattal való együttműködés alapját képezi a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által megnyert Pár-Beszéd Projekt, melynek kiemelt feladata a civil szervezetek, a vállalkozók és a város önkormányzata partnerségének erősítése. A Pár- Beszéd Projekt három fő területe: a civil szervezetek, az ifjúság, és a fogyatékkal élők. Ezen csoportok résztvevői közös érintkezési pontjaik mentén dolgoznak együtt.

            A testületi munkához a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány biztosít helyet, infrastruktúrát, adminisztratív munkaerőt a Civil Közösségek Házában, illetve biztosítja a nyilvánosságot.

            Bízunk abban, hogy a Testület hatékony segítséget tud nyújtani a civil szférának, és hisszük, hogy a partnerség, az együttműködés a jövő útja!

 

 Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány

 

                                               kuratóriuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civil Tanácsadó Testület Munkarendje
2014. szeptember 2. - 2015. december 31.


Működés helye: Civil Közösségek Háza
                            3100 Salgótarján, Klapka György út 4.

Nyitva tartás: (H-P) 9.00 – 18.00 óra
                         (egyeztetés alapján szombat)

 

 

Célkitűzések

       Olyan munkacsoport működtetése, amelyben a tagok rendelkeznek jártassággal, elkötelezettséggel a civileket érintő kérdésekben, érdekeik érvényesítésében.

        Tapasztalatuk és rálátásuk van pénzügyi, jogi, közigazgatási, munkaügyi, PR, szervezet fejlesztési és egyéb területekre.

        A tagok, ezt a szakmai tudást a civil szervezetek számára hasznosítani szeretnék.

 

Feladatok

     A civil szervezetek számára szakmai segítség nyújtása, tanácsadás biztosítása előzetes egyeztetés alapján.

     A Tanácsadó, felkérés alapján részt vesz az Önkormányzat által készítendő, civileket érintő szakmai anyagok előkészítésének szakaszában, véleményezésében, megvitatásában.

     A tanácsadás és szakmai segítség nyújtás dokumentálása.

     A Tanácsadó, elérhetőséget biztosít adott helyen és időben a segítséget kérő számára.

 

Ügyrend

     A Testületnek tagja lehet a célokkal egyetértő, önkéntes munkát vállaló személy, aki az Alapítvánnyal Önkéntes szerződést köt.

     A tag, a Testületből való kilépését írásban jelezze az Alapítvány kuratóriumának elnökénél.

     A tanácsadással kapcsolatos feladatokat a Testületi tag önkéntes munkában végzi.

     A Civil Tanácsadó Testület ügyvezetője a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke. A titkárt az ügyvezető kéri fel. Feladatuk: kapcsolattartás a civil szervezetek és a tanácsadók között, egyeztetések, levelezések lebonyolítása, nyilvánosság biztosítása. 

 

Működési rend

     A Civil Közösségek Házának 205-ös helyisége rendelkezésre áll konzultációk tartására. Számítógép és nyomtató igénybe vehető anyagok készítésére a titkárral való egyeztetést követően.

     A tanácsadás igényének bejelentése telefonon, e-mailben, személyesen történhet a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítványnál.

     A Testület tagjai legalább háromhavonta, illetve szükség szerint találkoznak a tevékenységek áttekintése, értékelése céljából. Az ülések időpontja a dolgozó aktív tagokra való tekintettel délutáni kezdéssel történik.

     A napirendre – konkrét, civileket is érintő témákra - a Testület tagjai javaslatot tehetnek.

     A Tanácsadó testület üléseiről emlékeztető készül további felhasználás céljából.

     A Testületi tagok számára az Alapítvány tapasztalatcserék szervezését és képzéseken való részvételt biztosít.

     Munkaforma: munkacsoportban és egyénileg

     Az Alapítvány a Munkacsoport tevékenységéről nyilvánosságot biztosít.

 

 

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány elérhetőségei:

3100 Salgótarján, Klapka György út 4.

E-mail: stcivilalapitvany@gmail.com

Telefon: 06/20247-5307(központi szám)

               06/30443-0808(ügyvezető)

Honlap: www.stcivilalapitvany.eoldal.hu

 

 

Salgótarján, 2014. szeptember 2.


                                                                                           Dr. Diósiné Taracsák Judit
                                                                                                         ügyvezető

 

 

 

 

Civil Tanácsadó Testület létrehozása
 

 

Helyszín: Civil Közösségek Háza

Salgótarján, Klapka György út 4.

 

Időpont: 2014.06. 16.

  

 

            A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány Alapító okiratában megfogalmazásra került, hogy a civil szervezetek számára szakmai segítséget nyújt. Civil szervezeteink rendelkeznek olyan emberi erőforrással, amelyet hasznosítani tudnának. A szolgáltatás megvalósulásához szakemberekre van szükség, akik civil és szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

 

               A 2014. június 16-i összejövetelen került sor arra az egyeztetésre, amelynek célja volt a civil szervezetek munkáját segítő Civil Tanácsadó Testület létrehozásának megbeszélése. 
               A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Diósiné Taracsák Judit, előadta az alábbiakat:

 • A testület tagjai közé várunk minden olyan érdeklődőt és a tevékenységből részt vállalót, akik segíteni tudják a civil szervezeteket; jogi, közgazdasági, gazdasági-pénzügyi, szervezet-fejlesztési, PR munkában, munkaügyi-, humánerőforrás és más egyéb területeken.

 

 • A szakmai szervezetek tagjai jártasságukkal részt tudnának venni a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által készített szakmai anyagok véleményezésében, a bizottsági ülések munkájába bekapcsolódnak véleményük elmondásával, fórumokon, rendezvényeken érdemben képviselni tudják a civil érdekeket.

 

Olyan csapatra van szükség:

 • akik részben önkéntes munkában, részben anyagi juttatásért hajlandók rendszeresen/igény szerint a civil szervezetek rendelkezésére állni,
   
 • akik elérhetősége biztosított adott helyen és időben,
   
 • tagjai aktív szerepet vállalnának a civil közéletben, szerepet kapnának az Önkormányzat által készítendő, civileket érintő szakmai anyagok előkészítésében, megvitatásában,
   
 • a létrehozandó testület maga határozná meg működésének formáját, ügyrendjét.

 

A jelenlevő civil szervezeti vezetők állást foglaltak az alábbiakban:

 •  A civil szervezeteknek szükségük van szakmai segítségre.
   
 • Erősíteni kell az érdekérvényesítést és a civil érdekképviseletet.
   
 • Erre a munkára olyan embereket kell felkérni, akik elkötelezettek tudnak lenni a civileket érintő kérdésekben, idővel, szakmai ismerettel, energiával, kitartással és kellő közéleti tapasztalattal rendelkeznek.
   
 • Ezekre a feladatokra képzéssel alkalmassá kell tenni a vállalkozó szakembereket.
   
 • Körültekintően meg kell vizsgálni a Civil Tanácsadó Testület létrehozásának tárgyi és személyi feltételrendszerét, funkcióját, működési gyakorlatát, szerepét a salgótarjáni civil közéletben, jogosítványait a feladatellátásban.
   
 • Együttműködés, partnerség, kapcsolatépítés, önkéntesség a civil közélet alappillérei,
   
 • A ”PÁR-BESZÉD” Partnerségben Salgótarjánnal című projekt adta lehetőségek hasznosítása a civilség - önkormányzat és vállalkozói réteg kapcsolaterősítésében.
   
 • Civil Tanácsadó Testület létrehozásának van létjogosultsága a megjelent civil vezetők szerint.
   
 •  A munka folytatása mellett döntöttek a megbeszélés résztvevői.

 

            A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány helyet, infrastruktúrát, munkaerőt tud felajánlani, valamint koordináló tevékenységet a civil szervezetek számára, valamint a Civil Tanácsadó Testület működéséhez.

            Az Alapítvány elnöke megköszönte az aktív részvételt és a munka folytatásába való bekapcsolódás készségét.