Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Emlékeztetők a Civil Tanácsadó Testület üléseiről

Emlékeztető

mely készült a Civil Tanácsadó Testület 2014. szeptember 2-án  a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található Civil Közösségek Háza Konferenciatermében megtartott megbeszéléséről

 

Időtartam: 14 órától – 15:30-ig

Napirendi téma:

 1. A testület munkarendjének kialakítása
 2. További feladatok megbeszélése

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Diósiné Taracsák Judit: Köszönti a megjelenteket, ismerteti a testület tagjaival a napirendi pontokat, felhívja a figyelmet az önkéntes szerződések kitöltésére, továbbá kitöltésre körbe adja azt a tevékenységlistát, amit a tagok kitöltenek aszerint, hogy ki milyen szakterületen tud a civilek számára segítséget nyújtani. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jövőben sor kerül Civil Érdekegyeztető Fórum megalakítására is. Ezek után sor kerül a Testület munkarend tervezetének bemutatására (Power Point bemutató). Elnök asszony kéri a Testület tagjait, hogy a tervezet bemutatása közben tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat, melyek alapján a munkarend végleges kialakításra kerül.

 

 

A munkarend - tervezet bemutatása (Power Point bemutató):
 

Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány

logo.jpg

 

 

 

 
Civil Tanácsadó Testület Munkarendje
/tervezet/


2014. szeptember 2. - 2015. december 31.

 • Működés helye: Civil Közösségek Háza 3100 Salgótarján, Klapka György út 4.
 • Nyitva tartás: 9.00 – 18.00 óra

 

Célkitűzés

 • Olyan munkacsoport működtetése, amelyben  a tagok rendelkeznek jártassággal, elkötelezettséggel a civileket érintő kérdésekben, érdekeik érvényesítésében.
 • Tapasztalatuk és rálátásuk van pénzügyi, jogi, közigazgatási, munkaügyi, PR, szervezet-fejlesztési és egyéb területekre.
 • A tagok, ezt a szakmai tudást a civil szervezetek számára hasznosítani szeretnék.

 

Feladatok

 • A civil szervezetek számára szakmai segítség nyújtása, tanácsadás biztosítása előzetes egyeztetés alapján.
 • A Tanácsadó, felkérés alapján az Önkormányzat által készítendő, civileket érintő szakmai anyagok előkészítésében, megvitatásában részt vesz.
 • A tanácsadás és szakmai segítség nyújtásának dokumentálása.
 • A tanácsadó elérhetőséget biztosít adott helyen és időben a segítséget kérő számára.

 

Ügyrend

 • A testületnek tagja lehet a célokkal egyetértő, önkéntes munkát vállaló személy, aki az Alapítvánnyal Önkéntes szerződést köt.
 • A tevékenységből kilépést írásban kell jelezni az Alapítvány kuratóriumának elnökénél.
 • A tanácsadással kapcsolatos feladatokat a testületi tag önkéntes munkában végzi.
 • A Tanácsadó Testület, ügyvezetőt, helyettest és titkárt választ.
 • Feladatuk: kapcsolattartás a civil szervezetek és a tanácsadók között, egyeztetések, levelezések lebonyolítása, nyilvánosság biztosítása.  

 

Működési rend

 • A Civil Közösségek Házának 205-ös helyisége  rendelkezésre áll konzultációk tartására, számítógép és nyomtató igénybe vehető anyagok készítésére a titkárral való egyeztetést követően.
 • A testület tagjai havonta - három havonta találkoznak a tevékenységek áttekintése, értékelése céljából. Az ülések időpontja a dolgozó aktív tagokra való tekintettel késő délutáni kezdéssel történik.
 • A napirendre – konkrét, civileket is érintő témákra a testület tagjai konszenzussal tegyenek javaslatot.
 • A tanácsadó testület üléseiről emlékeztető készül további felhasználás végett.
 • A felkérés bejelentése telefonon, e-mailben, személyesen történhet a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítványnál (továbbiakban Alapítvány).
 • A Testületi Tagok számára lehetőség van tapasztalatcseréken, képzéseken való részvételre.
 • Munkaforma: munkacsoportok kialakítása igény és szükség szerint, egyénileg történő munkavégzés.
 • A Munkacsoport tevékenységéről a civil szervezetek és a partnerek számára nyilvánosságot biztosít az Alapítvány. 

 

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány elérhetőségei:

3100 Salgótarján, Klapka György út 4.

E-mail: stcivilalapitvany@gmail.com

Telefon:06/20247-5307

              06/30443 0808                   

Honlap: www.stcivilalapitvany.eoldal.hu

 

 

Hozzászólások, javaslatok
 

Kenyeres István: Véleménye szerint az Önkormányzattal való együttműködés során nem annyira az előkészítésben kell részt venni, hanem a véleményezésben. Észrevétele alapján a tervezet módosításra került.

Nagy Ferencné: Észrevételt tesz azzal kapcsolatosan, hogy bármely tag kiválása esetén a munkarendben úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy „a tag a kilépést írásban jelezze”. A munkarendben a változtatás megtörtént.

Dr. Diósiné Taracsák Judit: Javaslatot tesz arra, hogy a Testület ügyvezetőt, ügyvezető helyettest és titkárt válasszon.

Kenyeres István: Véleménye szerint ezekre a posztokra nincs szükség, célszerűnek tartaná, ha az ügyvezető a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának mindenkori elnöke lenne.

Dr. Bódi Györgyné: Egyetért az előtte szólóval, így az ügyvezetői pozícióra Dr. Diósiné Taracsák Juditot, a kuratórium elnökét javasolja.

A jelenlévők egyhangúan egyetértenek az előttük szólókkal. Megállapodnak továbbá, hogy a titkári teendőket a kuratórium elnöke által felkért személy fogja ellátni. Ügyvezető - helyettes nem kerül megválasztásra.

Dr. Diósiné Taracsák Judit: Megkérdezi a jelenlévőket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a Testület három havonta a késő délutáni órákban ülésezzen.

Kenyeres István: A három havi rendszeresség mellett javasolja, hogy kerüljön be a munkarend szövegébe a „szükség szerint” kiegészítés, valamint a „késő délután” helyett a „délután” szövegezést ajánlja. Javaslata alapján a módosítás megtörtént.

Dr. Diósiné Taracsák Judit: A tagok számára lehetőséget kell biztosítani képzéseken, tapasztalatcseréken való részvételre. Felkéri a tagokat, hogy nyilvánítsanak ebben a kérdésben véleményt.

Nagy Ferencné: Kerüljön bele a munkarend szövegébe, hogy konkrétan szervezésre is kerülnek ilyen képzések.

Brunda Katalin: Képzési lehetőségekkel érdemes élni és ezt a tagok számára biztosítani.

Kenyeres István: Kérdést intéz az elnök asszonyhoz, hogy e képzéseket a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány biztosítja –e. Elnök asszony igenlő választ ad.

Dr. Diósiné Taracsák Judit: Ismerteti, hogy a Testület tevékenysége megvalósulhat csoportos munkavégzésben és egyénileg is. Az Alapítvány a munkacsoport tevékenységéről nyilvánosságot biztosít. Végezetül ismerteti Elnök asszony a munkarend záró részét, melyben a Testület elérhetőségei találhatók.

Nagy Ferencné: Érdeklődik, hogy a kialakított munkarend és a Testületi tagok elérhetőségeiről készült táblázat megküldésre kerül-e számukra.

Dr. Diósiné Taracsák Judit: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mind a munkarend, mind az elérhetőségek e-mail-ben megküldésre kerülnek a tagok számára. Javaslatot tesz továbbá a legközelebbi találkozás időpontjára, melyet október hónapban jelöl meg, további pontosítással. Elnök asszony megköszöni a részvételt és zárja a megbeszélést.

A jelenlévők (a szükséges módosításokat elvégezve) egyhangúan elfogadták a közösen kialakított Testületi munkarendet.

 

Salgótarján, 2014. szeptember 2.

 

Emlékeztetőt készítette: Egyedné Takács Marianna

 

Dr. Diósiné Taracsák Judit
      kuratórium elnöke

 

 

 

 

 Emlékeztető a Civil Tanácsadó Testület üléséről
 

Készült 2014. 12. 29-én a Civil Közösségek Háza konferencia termében
 

Dr. Diósiné Taracsák Judit köszöntötte a megjelenteket. Jelezte, hogy a polgármester úr sajnos nem tud részt venni az ülésen. Külön köszöntötte Uramecz Jánost, a Salgótarjáni Civil Kerekasztal elnökét és civil koordinátort. Tájékoztatta a tagokat, hogy a PÁR-BESZÉD projekt lezárása után az Önkormányzat Együttműködési megállapodást kötött az Alapítvánnyal a civil munkában történő tevékenykedésről, részvételről a civil közéletben. Azt is előadta, hogy tájékoztatta a polgármestert és az alpolgármestert az Alapítvány közhasznú feladatvállalásairól, a megelőző öt év szakmai és szolgáltatói tevékenységéről, anyagi helyzetéről. Jelezte, hogy a későbbiekben a Civil Tanácsadó Testület munkájáról is tájékoztatást kapnak a város vezetői.

 

A mai összejövetel céljai:

1. Visszatekintés a Testület megalakulását követő időszakra.

2. Előretekintés dolgainkra.

3. Információ szerzése a civil koordinátortól az Önkormányzat civil közösségekkel történő partneri kapcsolatok kialakításának elképzeléseiről.

4. Javaslatok, ötletek a tagok részéről a vállalható feladatokról, munkastílusról.

 

Visszatekintés:

 • A Pár-Beszéd Salgótarjánért projektben való részvétel az Alapítvány részéről.
 • Megalakulást megelőző egyeztetések civil szervezetekkel.
 • Alakuló összejövetel összehívása.
 • Belső tréning lebonyolítása a Gyermektáborban.
 • Megállapodás megkötése SMJV Önkormányzatával.
 • Záró rendezvény megszervezése.

 

Dr. Diósiné Taracsák Judit felkérte Uramecz János, civil koordinátort, hogy ossza meg információit a tanácsadó testület tagjaival.
 

Uramecz János  Az új Önkormányzat fontosnak tartja a civilekkel való kapcsolattartást. A Civil koncepció megújítása a soron következő feladat. Érdemi munkát vár ebben. A Civil Tanácsadó Testülettel számol az új koncepcióban  A civil fórum és a kerekasztal tartalmi és formai elemeinek átalakítása is időszerű, megemlítette az egri példát.  Arról is beszámolt, hogy Közösségi Alapítvány megalakítására pályázatot írtak ki, ebben Bárdos Ferenc a kapcsolattartó személy. A pályázati kiírás tanulmányozását javasolja mindenkinek. Megemlítette, hogy az Önkormányzat uniós projektekben gondolkodik.
 

Dr. Diósiné Taracsák Judit felhívta a megjelentek figyelmét arra, hogy a város honlapja megújult, sok információ beszerezhető innen is.
 

Gyetvainé Szorcsik Angéla hozzátette, hogy a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket a rendezvényekről.
 

Dr. Diósiné Taracsák Judit megemlítette, hogy a Civil Információs Centrum nagy segítséget nyújt az információk szerzésében. A Civil Közösségek Házában működik a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány, határozatlan időre szóló megállapodása van a Salgó Vagyon KFT-vel.  Tájékoztatta továbbá a megjelenteket, hogy az Önkormányzat 2015. március 31-ig meghosszabbította a Civil Információs Centrum teremhasználatra szóló szerződését. Azt is megemlítette, hogy a TIT-tel kötött szerződés 2015. március 31-ig tart.
 

Uramecz János tájékoztatta a tagokat, hogy az új jegyző Tóthné dr. Kerekes Andrea.
 

Nagy Ferencné hiányolta a széleskörű tájékoztatást. Fontosnak tartaná, hogy a vállalt feladatoknak megfelelő munkacsoportok  alakuljanak meg. Azt is említette, hogy a civil szervezeteknek szükségük van segítségre a pályázatíráshoz. A pályázati elbírálások rendszere átláthatatlan. Nógrád megyéből nincs kollégiumi tag, nincs igazán képviselőnk. Tőle a közelmúltban kértek rendezvény megszervezéséhez segítséget.
 

Uramecz János e-mailben történő tájékoztatást javasolt a pályázatokkal kapcsolatban. Arról is beszámolt, hogy a kormány ágazati szintre helyezte a kollégiumok megalakítását, valamint a pályázati rendszer a civil szervezetek számára átformálódott.
 

Dr. Diósiné Taracsák Judit a tájékoztatásra reagálva javasolta az Alapítvány honlapján lévő információk megosztását, illetve az információknak a város honlapján történő közzétételét. Sok civil szervezetnek van honlapja a megosztásban ez is segíthet, linkek elhelyezésére is van lehetőség.

 

Uramecz János javasolta a kapcsolatfelvételt Kopácsi Antallal, aki a város honlapját alkotta ujjá. Biztosan találnak lehetőséget civileket érintő információk elhelyezésére.
 

Dr. Diósiné Taracsák Judit az internetes párbeszéd lehetőségéről érdeklődött, amely gyorsítaná az információ áramlását, a javaslatok megtételét.
 

Uramecz János jelezte, hogy ez jelenleg nincs kialakítva a város honlapján.
 

Juhászné Kincses Helén javasolta, hogy a Civil Koncepció felépítése egységes legyen, valamint kihangsúlyozta az érdekérvényesítés fontosságát, ami közös erővel történhet. Erre a fogyatékkal élők szervezeteinek összefogását hozta fel példaként. Szükségét látja a szakmai és érdekvédelmi összefogásnak. Konkrét célokat, feladatokat kell kijelölni.
 

Borók Sándor Péter szerint a működési forma kialakítására kellene helyezni a hangsúlyt, erre a MESE munkacsoportjait említette példaként.
 

Nagy József jelezte, hogy támogatja az elképzelést. Az Önkormányzat és a Civil Tanácsadó Testület partnerségét fontosnak tartja. A Civil Tanácsadó Testületi tagok segíteni tudnák szakmai szempontból a készülő önkormányzati anyagokat, többek között a költségvetést.
 

Szabó János a civil szervezetek propagandáját erősítené, többet kellene hallatni magukról, eredményeikről. A pályázatokkal kapcsolatban a zagyvarónai sportpálya felújítását említette példaként, ami közös pályázat eredménye.
 

Dr. Diósiné Taracsák Judit javasolta, hogy ismételten át kell nézni a Civil Tanácsadó Testületi tagok által vállalt feladatokat. El kell dönteni milyen munkát eredményesebb csoportban, mit egyénileg elvégezni. Azt is elmondta, hogy beszélgetett Emődi Juliannával, a Salgótarjáni Városi Televízió vezetőjével, várja a civilekkel kapcsolatos híreket e-mailben.
 

Borók Sándor Péter említette, hogy mivel a Civil Tanácsadó Testület tagjai elfoglaltak, ezért döntésre kellene jutni a munkacsoportokkal kapcsolatban, vagy egy későbbi időpontban újabb összejövetelt kellene tartani. Javasolta a Google Group levelező listáját a civilek tájékoztatására, mivel a pályázatok elérhetősége korlátozott. A pályázatokról is van előfizethető adatbázis, ami megrendelhető.
 

Gyetvainé Szorcsik Angéla jelezte, hogy egyetért a javaslattal.

 

Szabó János közölte, hogy nem támogatja a munkacsoportokat, inkább projektekben gondolkodik.
 

Vadasi Zsuzsanna megjegyezte, hogy a korábbi televíziós adások nem voltak egyértelműen  sikeresek. Legalább tíz előre elképzelt témát kell összegyűjteni ahhoz, hogy működjön a dolog. Azt is említette, hogy a Civil Információs Centrum híranyagot küld hírlevélben a Civil Tanácsadó Testületi ülésről, valamint javasolta az Alapítvány honlapján történő tájékoztatást. Azt is jelezte, hogy a munkacsoportok létrehozásával egyetért. A közcélú foglalkoztatottak munkájának hasznosítására is kitért. Civil kérésre szélesebb körben lehetne őket foglalkoztatni.
 

Máté Lászlóné említette, hogy a kulturális közfoglalkoztatás későbbi folytatását tervezik, jók a tapasztalataik a visszajelzések alapján.
 

Dr. Diósiné Taracsák Judit jelezte, hogy egyetért a belső levelező hálózattal. Megemlítette, hogy az Alapítvány honlapján szerepel információ a Civil Tanácsadó Testületről, az eseményekről folyamatosan tájékoztatják a honlapra látogatókat. A következő összejövetel január végén lenne esedékes, addigra áttekintésre kerülnek a vállalások.
 

Az elhangzott javaslatok alapján előretekintés:

 • Bekapcsolódás a civil koncepció módosításának munkálataiba, az önkormányzati anyagok előkészítésének segítése.
 • A megjelenő pályázatok kapcsán segítség nyújtása a pályázatírásban.
 • Igényeknek megfelelően a civil szervezetek számára segítségnyújtás a számviteli beszámolók és közhasznúsági jelentések elkészítésében a Civil Információs Centrummal közösen.
 • A testület tagjai számára a belső tréning folytatása, pályázati forrás, illetve támogatás megszerzése ehhez.
 • A működés feltételeinek megtartása, illetve megteremtése.
 • A civilek tájékoztatásában újabb formák keresése;  Google Group levelező lista, városi honlap, civil szervezetek honlapjain linkek megosztása.
 • Vállalások áttekintése, munkastílusban való megegyezés.


Megköszönte a részvételt és a hozzászólásokat. Az ülést bezárta.