Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Információ az alapítvány munkájáról 2014

SALGÓTARJÁNI CIVILEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

 

logo.jpg

 

 

 

 

Székhely: 3100 Salgótarján, Klapka György út 4.
Tel: 06-30/443-08-08
E-mail: stcivilalapitvany@gmail.com

                         diosine.taracsakjudit@gmail.com
Honlapcím: www.stcivilalapitvany.eoldal.hu
                 http://ibon.biz/stkerekasztal

 

 

 

 

logo.jpg

             
       Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány

          Székhely: 3100 Salgótarján, Klapka György út 4.
                                  Tel: 06-30/443-08-08

                   E-mail: stcivilalapitvany@gmail.com
                                diosine.taracsakjudit@gmail.com

 

 

A Salgótarjáni Civilekért Alapítvány célja:

 • A salgótarjáni civil érdek képviseleti és érdekérvényesítési rendszer (Salgótarjáni Civil Fórum, Salgótarjáni Civil Kerekasztal) működésének támogatása, részvétel a szakmai munkában,
 • A város és vonzáskörzetében működő közösségek és civil szervezetek tevékenységének megismerése, támogatása, együttműködésük ösztönzése, részükre szolgáltatások biztosítása,
 • Szakmai együttműködés a Nógrád Megyei Civil Információs Centrummal.

 

A Salgótarjáni Civil Alapítvány konkrét tevékenységei:

 • Forrásteremtés lehetőségeinek bővítése, a bevételeinek növelése pályázatok, támogatások által, 
 • Civil Tanácsadó Testület létrehozása,
 • Igény és lehetőség szerint közösségek és civil szervezetek vezetői képzésének bonyolítása,
 • A hazai- és nemzetközi kapcsolatok bővítésének szorgalmazása, erősítése,
 • Civil fórumok és kerekasztalok létrejöttének támogatása Nógrád megyében,   
 • A Salgótarjáni Civil Fórum, a Civil Hónap rendezvényei előkészítésének, lebonyolításának segítése,
 • Az „Alapítványok munkacsoportjának” megszervezése,
 • A „Civilek a Városért” díj anyagi feltételeinek biztosítása,
 • A Civil Közösségek Házában, civil közösségek számára az Önkormányzat által biztosított termek feletti koordináló feladat ellátása,
 • Hazai és nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése,
 • Szakmai anyagok kidolgozása és továbbítása a jogalkotók felé

 

Közhasznúság

 

A Salgótarjáni Civil Alapítvány közhasznú szervezetként működik, azaz tevékenységét a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló alábbi tevékenységek céljából végzi. 

 

 • érdekképviselet, érdekérvényesítés, emberi és állampolgári jogok védelme,
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
 • szociális tevékenység,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • környezetvédelem, állatvédelem,
 • sport,
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme, bűnmegelőzés,
 • adománygyűjtés,
 • tanácsadás,
 • helyi képzési feladatok ellátása

 

 

 

A Salgótarjáni Civilekért Alapítvány alapítói:
 

 • A Háztartások Foglalkoztatásáért  Alapítvány  3104 Salgótarján, Kálmán I. út 39.          
 • Nagy Ferencné                                         3100 Salgótarján, Szerpentin út 46.              
 • Gyetvainé Szorcsik Angéla                        3161 Kishartyán, Dózsa út 44.                      
 • Uramecz János                                          3100 Salgótarján, Tanács út 5.                     
 • Csohány Tibor                                          3100 Salgótarján, Salgó út 21.                        
 • Eötvös Mihály                                           3100 Salgótarján, Kistarján út 6.      
 • Tolnai Sándor                                            3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 39.

 

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium
 

 • Dr Diósiné Taracsák Judit – a kuratórium elnöke – 3100 Salgótarján, Kercseg út 4.
 • Szilasi András – kuratóriumi tag – 3102 Salgótarján, Régiposta út 1.
 • Borók Sándor Péter – kuratóriumi tag – 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 49.
 • Nagy Ferencné – kuratóriumi tag – 3100 Salgótarján, Szerpentin út 46.
 • Vadasi Zsuzsanna – kuratóriumi tag – 3100 Salgótarján, Tanács út 2/A IV./1.

 

Felügyelő szerv 

Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság (FEB) 

 • Dr Máthéné dr. Laczkó Mária – a FEB elnöke – 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
 • Tóthné dr. Kerekes Andrea – FEB tag – 3100 Salgótarján Arany János út 19. 3/4.
 • Németh József Tibor – FEB tag – 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 66. fsz.1.

 

Egyéb rendelkezések:

 • A Salgótarjáni Civilekért Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat,
 • A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozott időre (5 év) kérik fel,
 • A Kuratórium ülései nyilvánosak,
 • Az Alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. 
 • A Salgótarjáni Civilekért Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet.
 • A Salgótarjáni Civilekért Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytat.
 • A Salgótarjáni Civilekért Alapítvány jogi személy.

 

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány a Civil Közösségek Házában működik.
 

 • Az Alapítványnak Bérleti szerződése van a Salgó Vagyon Kft-vel irodájának használatára kedvezményes bérleti díj, valamint rezsi költség megfizetésére.
   
 • Az Alapítvány  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a konferencia terem, a klubhelyiség, a 205-ös terem használatát koordinálja a civil szervezetek igényei szerint, amit a szervezetek térítésmentesen vesznek igénybe. SMJV Önkormányzata és a SCKA Együttműködési megállapodással rendelkezik.
   
 • Szakmai és szolgáltatási feladatok ellátása céljából Együttműködési megállapodás megkötésére került sor 11 civil szervezetettel, amelyek, partnerségben dolgoznak az Alapítvánnyal. Közös pályázatokban való részvétel céljából konzorciumi megállapodás kötésére került sor. (5 alkalom)
   
 • SMJV Önkormányzatával a Pár-Beszéd Projekt kapcsán került sor szakmai megállapodás megkötésére. (2014. november)
   
 • A termeket használó civil szervezetekkel Teremhasználati szerződés megkötésére került sor, amely a termek épségének megóvása céljából készült, felelősség vállalására kötelezve a használókat.
   
 • A konferencia termet és a klubot, valamint a 205-ös termet 79 alkalommal vették igénybe a civil szervezetek 2012 – 2014. időtartamban. A TIT, a Salgótarjáni Nyugdíjas Klub, a Pedagógiai Társaság Nógrád, Megyei Tagozata, a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány, a CIC, a Palócokért Egyesület, a Magyar Rákellenes Liga Nógrád Megyei Szervezete, a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete, Bereczki Máté Kertbarát Kör heti, illetve havi rendszerességgel munkálkodtak a házban.
   
 • A Salgótarjáni Civil Kerekasztal és a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány, valamint a Civil Tanácsadó Testület ülései igény szerint itt zajlottak.
   
 • Az Alapítvány rendszeresen foglalkoztat támogatással közcélú dolgozókat, önkénteseinek száma 35.

 

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány szolgáltatásai 2010. – 2014. időtartamban

 

Felvilágosítás, tájékoztatás nyújtása az alábbi területeken:

Könyvelés, éves beszámoló elkészítése, adózási kérdésekben tanácsadás

20 alkalom

Pályázatírás, elszámolás készítése

12 alkalom

EPER rendszer használata, pályázatfigyelés

rendszeres

Egyéb irodai szolgáltatás:

KSH adatszolgáltatás, adat – bejelentőlapok kitöltése, jelenléti ívek vezetése

24 alkalom

folyamatos

Bemutatkozók anyagok, meghívók készítésében való segítségnyújtás (készítés, szerkesztés, nyomtatás)

32 alkalom

Jegyzőkönyv írás,

egyéb adminisztráció

civil szervezetek listájának aktualizálása

28 alkalom

folyamatos

Nyomtatás, szkenelés, fénymásolás

45 alkalom

Gépelés, szövegszerkesztés,

szakmai anyagok írása

70 alkalom

15 alkalom

Internet-használat, e-mail küldés

85 alkalom

Termek térítésmentes használatba adása és ügyelet biztosítása

Konferenciaterem

TIT képzések, nyelvvizsga

79 alkalom, illetve heti rendszerességgel

Több hónapon át heti 5 alkalom, ill. szombat

Klub-helyiség

Salgótarjáni Nyugdíjas Klub

Heti 3x rendszeresen, valamint más civil szervezet igény szerint

Készenlét, teremfelügyelet, technikai-műszaki berendezések, felszerelések  biztosítása

Naponta 9 - 18 óráig, illetve igény szerint szombati napokon is

 

 

Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány bevételei 2009 - 2014.

 

2009.  Az Alapítvány vagyona létrehozáskor                                100 000 Ft.


2010.
 

SMJV Önkormányzata működésre, Civil Kavalkád

és szolgáltatások biztosítására                                                           520 000 Ft
 

Összesen:                                                                                           520 000 Ft


2011.
 

SMJV Önkormányzata

Civil Kavalkád megszervezésére, működésre

és szolgáltatások biztosítására                                                          1 350 000 Ft
 

(ebből JAMKK terembérlet                                                                 500 000 Ft)
 

(Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft.terembérlet               500 000 Ft)
 

SMJV Önkormányzati támogatás civil szervezeteknek

a Civil Alapból (átfutó bevétel)                                                           138 000 Ft
 

Önkormányzattól Civil Klub,

iroda és konferencia terem berendezésére                                            200 000 Ft
 

NCA pályázat működésre

és programok lebonyolításához                                                             605 000 Ft
 

Összesen:                                                                                             2 293 000 Ft

 

2012.


SMJV Önkormányzata működésre

és szolgáltatások biztosítására                                                                 400 000 Ft


SMJV Önkormányzati támogatás civil szervezeteknek

a Civil Alapból (átfutó bevétel)                                                                330 000 Ft


NEA pályázat Működésre

és programok lebonyolítására                                                                   250 000 Ft


Központi költségvetésből                                                                        2 000 000 Ft


Adó 1%                                                                                                         20 274 Ft


Összesen:                                                                                                 3 000 274 Ft

 

2013.


SMJV Önkormányzata a Civil Kavalkád megszervezésére                          172 000 Ft


SMJV Önkormányzat támogatás működésre

és szolgáltatások biztosítására                                                                       580 000 Ft


SMJV Önkormányzati támogatás civil szervezeteknek

a Civil Alapból (átfutó bevétel)                                                                      130 000 Ft


Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól

(1fő bér és járulékok 100%-os támogatása)                                                    942 020 Ft


Adó 1%                                                                                                                9 774 Ft


Összesen:                                                                                                        1 833 794 Ft

 

2014.
 

SMJV Önkormányzata a Civil Kavalkád megszervezésére                            200 000 Ft


SMJV Önkormányzat támogatás működésre

és szolgáltatások biztosítására                                                                         520 000 Ft


SMJV Önkormányzati támogatás civil szervezeteknek

a Civil Alapból (átfutó bevétel)                                                                        227 000 Ft


Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól

(1fő bér és járulékok 100%-os támogatása)                                                  1 237 269 Ft


TÁMOP pályázat  2013. március 17. – 2015. június 30.  időtartamra (4 fő pályakezdő fiatal  15 hónapra történő foglalkoztatása, bér és járulékai 100%-os támogatása, angol nyelvi képzés, személyiségfejlesztő tréning, csapatépítő tréning lebonyolítása, projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai segítő bérének 100%-os támogatása, 4 db számítógép és operációs rendszer megvásárlása)                                                                                                                                                                                                                                                    19 622 284 Ft


Adó 1%                                                                                                                    10 867 Ft.


Összesen:                                                                                                            21 817 420 Ft