Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyitóoldal

Cikkek

Nyár eleji Civil Kerekasztal tanácskozás /Civil kódex tervezet

2018.07.16

Nyár eleji tanácskozást tartott a Salgótarjáni Civil Kerekasztal, a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány működési helyének rendezvény termében.

Fő napirendi pontban a tagság tárgyalta, kiegészítette, és megvitatta az új Civil Kódexet majd elfogadták a javított tervezetet.


Az ülés további részében, elkezdődött a Civil Hónap programjának előkészítése, 2018. szeptember hónapra tervezve. 


Téma: Az épített és természeti környezet összefüggése, a fenntarthatóság.

A nyár beköszöntével, a következő összejövetel augusztus végére várható.

dsc_0086.jpg

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 2017. év

2018.06.06

 

Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésröl OBH 2018

2018.06.06

 

Felügyelő Bizottsági ülés 2018

2018.05.28

2018. május 23-án a Felügyelő Bizottság teljes létszámmal tartotta meg ülését, amelyen elfogadta a kuratóriumi elnök által előterjesztett számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést a 2017. évben végzett munkáról.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag megállapította, hogy az Alapítvány és Kuratóriuma 2017. évi működése során a vonatkozó törvényi, jogszabályi előírásoknak, rendeleteknek és saját Alapító okiratának megfelelően tevékenykedett. Közhasznú státuszát megőrizte. Az alapítvány a 2017. évet 2 694 e Ft. mérleg főösszeggel és 1 052 e Ft. tárgyévi eredménnyel zárta.

A Felügyelő Bizottság a megvitatott anyagot az alapítóknak és a kuratóriumi tagoknak elfogadásra javasolta.

 


dsc_0963.jpg

 

Alakuló ülés

2018.05.08

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Forgách-i Fiókkönyvtára adott színteret a Salgótarjáni Civil Kerekasztal alakuló ülésének, mely a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Együttműködési megállapodásának köszönhető.

 

Az eseményen tizenhárom megválasztott kerekasztal tag vett részt, meghívott vendég volt Huszár Máté, Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármestere. Köszöntötte és jó munkát kívánt az újonnan megalakult testületnek, megerősítette, hogy a továbbiakban is a város vezetése erejéhez mérten mindenben támogatni fogja a kerekasztal munkáját.

Bódi Györgyné dr. megválasztott elnök, köszöntötte a jelenlévőket, és az új tagoknak felhívta a figyelmét arra, hogy tanácskozási joggal rendelkeznek bizottsági üléseken és közgyűlésben.

 

Ezután alelnök megválasztásra került sor, a jelenlevők Miklós Reának, és Uramecz Jánosnak szavaztak bizalmat, és a munkájukhoz sok sikert kívántak.

 

A délutáni további részében, a 2018. évi Salgótarjáni Civil Kerekasztal munkatervére érkezetek javaslatok, ötletek. A Civil Kódex aktualizálásról született döntés, valamint egy újabb díj létesítésről született tervezet.

Megállapodás született a szeptember hónapban megrendezésre kerülő hagyományos civil hónap témájával kapcsolatban. Az épített és a természeti környezet témában kerülnek megrendezésre a programok.

A továbbiakban kötetlen beszélgetésre került sor.

 

dsc_0458.jpg

 

Digitális KKV nap

2018.05.08

Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! projekt DIGITÁLIS KKV Nap címen tartottak ismertető fórumot Salgótarjánban.

A meghívott partnerek kiállítással, tanácsadással és előadással járultak hozzá az esemény szakmai színvonalához.

 

A megnyitó beszédet, Mihályné Balázs Melinda, titkár, Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseltében tartotta, majd felkérte Hajdara Gábor, Nógrád megyei IKT tanácsadót, hogy legyen moderátorra a délelőttnek, és tartsa meg előadását.

A program ezután prezentációkkal folytatódott.

-GDPR – Hogyan kezdjünk hozzá?
Szendi – Joó János, vezető tanácsadó, ProMan Consulting Kft.

-GDPR 2018. – Mi a feladat?
Vékás Sándor, információbiztonsági auditor, Közinformatika Nonprofit Kft.

-Kkv-k és mikrovállalkozások adatvédelmi felkészülése – mit kell tennem, hogy ne büntessenek május 25-től?
Kenéz Krisztián, GDPR szakértő, IT Wise Kft.

-E-mail kommunikáció a GDPR szabályai szerint
Kecskés Győző, GDPR szakértő, Nollex Kft.

A bemutatók után büfé ebéd várta a résztvevőket, ahol kötetlenül tudták megbeszélni a hallott információkat. A kiállító pultoknál pedig a képviselt cég tanácsadóival lehetett felvenni a kapcsolatot.

 

dsc00457.jpg

 

"Civilek a Városért"-díjátadó 2018

2018.04.03

A Salgótarjáni Polgármesteri Hivatal Förster Kálmán terme adott ismét helyet a Civil Fórum megrendezéséhez. Ebben az évben már nyolcadik alkalommal adták át a tizedik “Civilek a Városért” díjat, amit a Salgótarjáni Civil Kerekasztal alapított 2010-ben. A díj anyagi fedezetét a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány biztosítja. A rendezvényre a városi civil szervezetek képviselői szép számmal érkeztek. Nemcsak elismerések átadására került sor, hanem a három év munkájáról történő beszámolóra, a Civil Kerekasztal elnökének és tagságának megválasztására. A három évre szóló mandátum lejárt, így választásra is sor került.

A rendezvény résztvevőit Kántor Zoltán köszöntötte egy verssel, majd Bódi Györgyné dr. üdvözölte a jelenlévőket, Fekete Zsolt polgármestert, Huszár Máté alpolgármestert, és Nagyné Taracsák Judit kuratóriumi elnököt.

Beszédjében visszatekintett az előző három év elért munkájára, majd röviden beszélt a díj alapításáról, valamint az odaítélés feltételeiről. 
A díjat Birkás Babett alkotóművész készíti el évente, a városról készült fotó Horváth Tamás alkotása. A műalkotás minden alkalommal egyedi, a hasonlóságot a technikai megoldás és a városról készült háttérkép adja. A kerekasztal elnöke ezt követően felkérte Fekete Zsolt polgármestert, hogy mondja el köszöntő gondolatait.

Polgármester úr csatlakozva Bódi Györgyné dr. gondolataihoz, kifejtette, hogy a városban működő civil szervezetek munkáját nagyra becsüli, hiszen önkéntesként teszik a dolgukat. Jelentős szerepet vállalva a város közéletében. Kihangsúlyozta, hogy csak az összefogás viheti előre a gyarapodást, ahogy a versben is elhangzott „Az egyből lesz a kettő”.

Megköszönte a szervezetek munkáját és bíztatta őket, a további feladatok vállalására és teljesítésére.

Ezután Bódi Györgyné dr. felkérte Nagyné Taracsák Juditot a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány elnökét és Fekete Zsolt polgármester, hogy közösen adják át a díjat.

Ebben az évben az elismerést Madách – hagyomány Ápoló Egyesület kapta, melyet 1997-ben alapítottak. Kiemelkedő tevékenységet folytatnak két évtizede Madách Imre világirodalmi rangú életművének propagálásában, az Ember tragédiájának népszerűsítésében, és az ő nevét viselő 1923-ban alapított gimnázium történetének kutatásában és hagyományainak ápolásában. A tevékenységek túlmutatnak a város és a megye határain, ezzel városunk hírnevét öregbítik.
A díjat dr. Csongrády Béla elnök vette át.

Oklevelet kapott a Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete és a “Sakkozzuk ki!” akciócsoport a város közéletében kifejtett munkájáért. 
Az átadó után került sor Salgótarjáni Civil Kerekasztal éves beszámolójára, amit a tagság elfogadott.

Ezt követően választásra került sor, ahol három évre kapott bizalmat a Salgótarjáni Civil kerekasztal új elnöke és 14 új tagja.

Elnök: Bódi Györgyné dr.

A kerekasztal tagjai:

Csabáné Marosvári Márta
Dr. Kajtor Erzsébet
Fekete Lászlóné
Földi Gyula
Gálné Horváth Mária,
Homoga József
Huszárné dr. Kraft Valéria
Letovai Ildikó
Miklós Rea
Nagyné Taracsák Judit
Stark Lászlóné
Szilasi András
Uramecz János
Vadasi Zsuzsanna

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány eredményes éveket és jó munkát kíván az új elnöknek és a tagságnak!

img_5247.jpg

 

 

Kuratóriumi ülés az új működési helyen

2018.03.27

Kuratóriumi ülésre került sor 2018. március 19-én a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány új működési helyén a Munkásotthon téri tanácskozó teremben. A határozatképes ülésen a kuratórium elnöke tájékoztatta a résztvevőket az új helyre költözés okairól, a berendezkedés folyamatáról. Jelezte, hogy a tárgyi és személyi feltételek biztosítottak a közhasznú feladatok teljesítéséhez. A kuratórium bízik abban, hogy a civil szervezetekkel való munkakapcsolat megmarad, sőt erősödik. 
Döntés született az Alapító okiratban történő változások Alapítók gyűlése elé viteléről, a módosított Pénzkezelési szabályzat elfogadásáról, valamint a „Civilek a Városért „díj elkészíttetéséről. 
Kiemelt téma volt a 2018. március 27-én megrendezésre kerülő Civil Fórumon a megvalósításban való részvétel feladatainak elosztása. Javaslatok születtek a Civil Kerekasztal elnökének és tagjainak jelölésére. Egyetértett a kuratórium tagsága abban, hogy az Alapítvány civil közéletben vállalt szerepét tovább kell erősíteni. 
Megbízták a kuratórium elnökét a határozatok végrehajtásával. Kötetlen beszélgetéssel zárult az ülés.

img_5202.jpg

 

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal ülése. 2018.március.13.

2018.03.14

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal megtartotta soron következő ülését a SZÜV székházban, a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány új működési helyén. Az eseményen részt vett Huszár Máté alpolgármester. Bódi Györgyné dr. elnök nyitotta meg az ülést és tett javaslatot a napirendek tárgyalási sorrendjére amik a következők voltak:

 

1. A Civil Fórum előkészítése.

2. "A Civilek a Városért"-díj ügyében döntéshozatal

 

A tagság ezután megtárgyalta a pontokat, és hoztak döntéseket a napirendi pontokban megfogalmazottakról. Zárásként a délután hátralévő részében kötetlen beszélgetésre került sor.

img_5193.jpg

 

Az első megbeszélés, az új működési helyen.

2018.03.05

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány elnöke, munkatársaival megtartotta az első közös megbeszélését az alapítvány új működési helyén (Salgótarján, Munkásotthon tér 1.). Vendég volt Borók Sándor kuratóriumi tag. 
Az összejövetelen szóba került a megváltozott körülmények ismertetése , és az ezeknek való megfelelésének részletei.
Zárásként,pedig a március hónap feladatai lettek tárgyalva és kiosztva.

A civil szervezeteket az új helyen sok szeretettel várjuk, a korábbi feltételek szerint.

 

 

img_5079.jpg

 

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Következő »